Susanne Gunnersen

Skådespelare & logonom

Jag är frilansande skådespelare med dryga 40 års erfarenhet inom teater. Utbildades på Scenskolan i Stockholm (nuvarande SKH) 1979-1982 och är sedan 1999 tillhörande Teateralliansen.

Mina arbetsplatser har bl. a. varit Stockholms Stadsteater, Unga Klara, Uppsala Stadsteater och flertalet av landets länsteatrar såsom Scenkonst Sörmland, Smålands Musik & Teater, Norrbottensteatern.

Repertoaren sträcker sig från klassisk till modern dramatik, barn-och ungdomsteater,  berättarteater, sommarteater, soppteater och uppläsningar.

Parallellt med skådespeleri undervisar jag i röst, tal och text.  Jag har en examen inom röstpedagogik/logonom 2014. I min undervisning ingår grundträning av röst och tal. Undervisar också i moment som verslära och textgestaltning.

Skådespelare Susanne Gunnersen
Susanne Gunnersen 0708 - 16 36 66 susanne.gunnersen@gmail. com.